nguyệt cầm

 

nhạc v lời : cung tiến

Tiếng ht : Thu Vng

 

Trăng nhập vo dy cung nguyệt lạnh
Trăng thương trăng nhớ hỡi trăng ngần
Đn buồn đn chậm i đn lặng
Mỗi giọt rơi tn như lệ ngn.

(Xun Diệu)


Đm ma trăng a lm vỡ hồn ta...
Ngập ngừng xa...suối thu dồn l a tri qua
Sầu thu, sầu ln vt mịt m, m e nhớ hương ma thu
Trăng Tầm Dương lung linh bng sng,

từng thong lệ ngn,

m hồn phn vn cuồng đin nhớ
Long lanh tiếng Nguyệt Cầm, tiếng đn trầm
Ai nhớ nương tử một đm nao trăng thanh trong lời ht...

chết theo nước xanh...Chết theo nước xanh...
i đn trăng cũ lm vỡ hồn anh...

Long lanh long lanh ... trăng chiếu một mnh,
khơi vơi khơi vơi ... nhạc lắng tơ ngời
Nguyệt cầm ơi từng lệ ngn, ...
chết từng ma Xun...

Đm ngời men nhớ...Nhạc t ngời thuở xưa
Trăng sầu ring chiếc... Trăng sầu ring chiếc,

sầu cho tới bao giờ ?
Hồn gh bốn bề sao

ngợp hồn xanh biếc trời cao
Ki thuyền trăng,

trăng nhớ Tầm Dương, nhớ nhạc vng,

đm ấy thuyền neo bến ấy

Nguyệt Cầm nghe nấc từng cu...
C hng my trắng về đu?
Mắt chm su, đm lắng đời su
Nguyệt Cầm khơi mi tnh sầu.
Khơi mi nguồn đm ...

Ma trăng a lm vỡ hồn ta...
Ngập ngừng xa

suối thu dồn l a tri qua.
Sầu Thu sầu ln vt mịt m,

m e nhớ hương ma Thu .
Trăng Tầm Dương lung linh bng sng

từng thong lệ ngn,

m hồn phn vn cuồng đin nhớ.
Long lanh tiếng Nguyệt cầm

tiếng đn trầm.
Ai nhớ Nương Tử một đm nao trăng thanh trong lời ht,

chết theo nước xanh,

chết theo nước xanh.
i đn trăng cũ lm vỡ hồn anh.


 

 

 

trang thu vng

chn trần

 

nhạc

art2all.net