Ma thu khng trở lại

 

Nhạc v lời : Phạm Trọng Cầu

Tiếng ht : Thu Vng

 

 

Em ra đi ma thu
ma thu khng trở lại
Em ra đi ma thu
sương mờ giăng m u

Em ra đi ma thu
Ma thu khng cn nữa
Đếm l a ma thu
Đo sầu ngập tim ti

Ngy em đi
Nghe chơi vơi no nề
qua vườn Luxembourg
Sương rơi che phố mờ
Buồn ny ai c mua?

Từ chia ly
Nghe rơi bao l vng
Ngập ging nước sng Seine
Mưa rơi trn phm đn
Chừng no cho ti qun

Hm em ra đi ma thu
Ma thu khng trở lại
L a khc người đi
Sương mờ dng ln mi


Em ra đi ma thu
Ma l rơi ngập ngừng
Đếm l a sầu ln
Bao giờ cho ti qun

 

 

 

trang thu vng

chn trần

 

nhạc

art2all.net