Để nghe được nhạc trn a2a, xin download Adobe Flash Player

Khng nghe được, xin nhấn vo tựa đề để tải về

 

Đường Về Quảng Nam

 

Vũ Đức Sao Biển

Tiếng ht Thu Vng

 

Chập chng Trường Sơn giăng mắc,

ngn thước khe su,

ngn thước non cao.

Đường về Quảng Nam xa lắm,

rừng ni mng mnh,

ghềnh thc lnh đnh.

Người ở miền nam thương qu

 mu o xưa thu vng.

Nhạc chiều chm trong mắt biếc,

 ma ấy hoa sim tn.

Đường về Quảng Nam xao xuyến điệu h khoan.

Ra đi, ta nhớ một chiều tiễn đưa.

Sng Thu ai đứng bn con đ xưa.

Tre xanh cn in bng nước,

sng tri từ bao kiếp trước.

Bi du cn đ, tiếng ai vọng về.

Giờ ny ngồi trng phương ấy,

trời đất my che mờ mấy sơn kh.

Đường về lng ta vẫn nhớ

vạt tc ai bay chiều gi thu phai .

Một đời ngn sng trăm bến

cũng c khi quay về.

Tm lại người xưa đu thấy, t o bay ven đồi.

Đường về Quảng Nam ta nhớ người, người ơi.

 

 

 

trang thu vng

chn trần

 

nhạc

art2all.net