Đá Xanh

 

Nhạc : Lê Uyên Phương

Ḥa âm : Martino

Tiếng hát : Thu Vàng và Vân Châu

Video : Hoàng Khai Nhan
 

 


 

 

Như viên đá trong ḷng cát êm đại dương
say nghi ngút mây trời
không như đá trong ḷng suối mau thành rêu
đá nuôi mộng t́nh yêu tuyệt vời
ngày ngày đợi nắng lên bờ xanh cao vút
ngày nào chợt gió mưa về che khung trời
đá không ră rời
rồi ngày xanh qua nhanh

rồi ngày xanh qua nhanh
ngày hè đă lướt khô trên môi, c̣n lại tiếc thôi


như viên đá lưng mềm vuốt ve t́nh nhân
nuôi mộng ước lâu bền
nhưng viên đá nay thành đá xanh thủy chung
đá rơi dọc sườn cao lưng đồi
ngày ngày đợi chết trong lùm cây u uất
ngày ngày nằm nhớ ân t́nh sâu muôn đời
đá không đổi dời,
t́nh, t́nh ơi t́nh ơi mênh mông
t́nh, t́nh ơi mênh mông
ḍng lệ nóng đă trôi trong tim, c̣n lại xót xa


như viên đá lưng tṛng mắt quan tài tươi
ôi mộng đă tan rồi

như viên đá nay thành đá trên mộ bia
đá im ĺm ngàn thu rêu mờ
người t́nh giờ đă quên t́nh sâu xa vắng
người t́nh giờ đă quên t́nh sâu muôn đời
đá không ngỏ lời
sầu, sầu ơi sầu ơi thiên thu
sầu, sầu ơi thiên thu
ngày ḍng máu đă loang trên môi lạnh mộ đá thôi

 

 

 

trang thu vàng

chân trần

 

nhạc

art2all.net