Để nghe được nhạc trn a2a, xin download Adobe Flash Player

Khng nghe được, xin nhấn vo tựa đề để tải về

 

B u ồ n   t n   t h u

(Chinh Phụ Khc)

 

                                   "Tương tiến nhạc sĩ Phạm Duy,
                                                      kẻ du ca đ gieo nhạc buồn của ti khắp chốn
"

 

                                   VĂN CAO

                                   1939

 

 

Nhạc v lời : Văn Cao

Tiếng ht Thu Vng

 

Ai lướt đi ngoi sương gi,
Khng dừng chn đến em bẽ bng,
i vừa thong nghe em mơ ngay bước chn chng,
Từ từ xa đường vắng.
Đm ma thu chết,
Nghe ma đang rớt rơi theo l vng.
Em ngồi đan o lng buồn vương vấn,
Em thương nhớ chng.
Người ơi cn biết em nhớ mong,
Tnh xưa cn đ xa xi lng.
Nhờ bng chim uyn,
Nhờ gi đưa duyn
Chim với gi bay về
Chng qun hết lời thề.
o đan hết rồi,
Cố qun dng người,
Chng ngy no tm đến?
Cn nhớ đm xưa
Kề m say sưa
Nhưng năm thng qua dần,
Ma thu chết bao lần.
Thi tnh em đấy,
Như ma thu chết rơi theo l vng.

Nghe bước chn người sương gi,
Xa dần như tiếng thu đang tn.
i người gi sương em mơ thương ai bao lần,
V chờ tin hồng đến.
Đm ma thu chết,
Nghe ma đang rớt rơi theo l vng.
Em ngồi đan o lng buồn vương vấn,
Em thương nhớ chng.
Người ơi cn biết em nhớ mong,
Tnh xưa cn đ xa xi lng.
Nhờ bng chim uyn,
Nhờ gi đưa duyn
Chim với gi bay về
Chng qun hết lời thề.
o đan hết rồi,
Cố qun dng người,
Chng ngy no tm đến?
Cn nhớ đm xưa
Kề m say sưa
Nhưng năm thng qua dần,
Ma thu chết bao lần.
Thi tnh em đấy,
Như ma thu chết rơi theo l vng.

*Bản chp lại từ bản in Tinh Hoa số 320, ấn phẩm 1955.

(nguồn : dactrung.com)

 

 

trang thu vng

chn trần

 

nhạc

art2all.net