THU CC

 

Để nghe được nhạc trn a2a, xin download Adobe Flash Player

Khng nghe được xin nhấn vo tựa đề để tải về

 

XIN ĐỜI BNH YN


Nhạc v lời: Nguyn Phương.

Tiếng ht: Thu Cc v phụ họa của con gi Đoan Thư

 

 


Ta ngồi xuống đy bn trời vắng người

Cầu xin ngy mai yu thương mi hoi

L cơn mơ ngt xanh trn thin đường qun lng

Cho d niềm tin đ một lần phi pha với tnh người

Rồi mai khi người xa rời

Trong ta cn cht bồi hồi

Yu thương l bng my tri

L cơn bo cuốn xoay ta đời đời

 

Ta ngồi với nhau khi chiều đ tn

Cn đy lời xin m vang r rời

Niềm đau trong tri tim tri xui vo dĩ vng

Xin đời l cht nắng lạc loi theo cơn gi về trời
 

 

 

Chn Trần

art2all.net