THU CC

 

Để nghe được nhạc trn a2a, xin download Adobe Flash Player

Khng nghe được xin nhấn vo tựa đề để tải về

 

XIN CM ƠN EM


Thơ: Định Giang

Nhạc:  Nguyn Phương
Tiếng ht :  Ngọc Tun

 

                                          

Xin cảm ơn em, bởi v em l một huyền nhiệm
Rất tnh cờ đ đến trong đời anh
Anh xin cảm ơn em,

Anh xin cảm ơn em.


Đ cho anh u lo, đ cho anh phiền muộn
Đ cho anh mệt mỏi, đ cho anh giận hờn.
Anh xin cảm ơn em,

Anh xin cảm ơn em.


Đ cho anh hạnh phc, tặng cho anh dịu dng
Dng cho anh mt ngọt, hiến cho anh tuổi xanh.
Anh xin cảm ơn em,

Anh xin cảm ơn em.

Khi em đến gọi sum họp, khi em về gọi chia xa
Khi em cười gọi mời mọc, khi em buồn gọi xt xa
Anh xin cảm ơn em
Chn thnh cảm ơn em.

 

 

 

Chn Trần

art2all.net