nhm nghệ sĩ chn trần

m  n h ạ c

 

~~oOo~~

 

 

THU CC

 

 

o trắng xa rồi ( Đoan Thư & Đoan Khương)

Cỏ thơm

Khng anh ( Đoan Khương)

Khc ht dng mẹ (Đoan Thư)

Khc ht ru cho con

Khc xa Huế

Ma thu tnh mẹ ( Bảo Yến)

Nhớ hoi khc dn ca ( Đoan Khương)

Nhớ mi trường xưa

Sắc xun

Xin cm ơn em ( Ngọc Tun)

Xin đời bnh yn ( Thu Cc & Đoan Thư)

Xun hồng ( Đoan Phương)

 

 

chn trần

art2all.net