THU CÚC

 

Để nghe được nhạc trên a2a, xin download Adobe Flash Player

Không nghe được xin nhấn vào tựa đề để tải về

 

KHÚC HÁT RU CHO CON


Nhạc :  Nguyên Phương

Lời : Bài hát Ru Con
Tiếng hát : Thu Cúc
Hoà âm :  BoyHiệu

 

                                           Tranh Nguyễn thị Hợp

Bồng bồng con ngủ cho say

Dưới sông cá lội, chim bay trên trời

Bồng bồng con ngủ con ơi

Dưới sông cá lội, trên trời chim bay

Ước ǵ mẹ có mười tay

Tay kia bắt cá, tay này bắt chim

Một tay se chỉ luồn kim

Một tay đi ruộng, tay t́m hái rau

Một tay kéo sợi guồng xa

Một tay lo bếp ấm êm cửa nhà

Tay nào để giữ lấy con

Để lau nước mắt mẹ c̣n thiếu tay

Ước ǵ mẹ có mười tay

Đưa con đi hết những ngày thơ ngây

Bồng bồng con ngủ cho say

Dưới sông cá lội, chim bay trên trời

Bồng bồng con ngủ con ơi

Dưới sông cá lội, trên trời chim bay

 

Bồng bồng con ngủ cho say

À ơi, con ngủ cho ngoan

 

 

 

Chân Trần

art2all.net