THU CC

 

Để nghe được nhạc trn a2a, xin download Adobe Flash Player

Khng nghe được xin nhấn vo tựa đề để tải về

 

CỎ THƠM

 
Thơ : Đoan Chi

 Nhạc : Nguyn Phương

Tiếng Ht :Thu Cc

 


 


Cỏ vẫn xanh bn đồi cỏ mộng,

Chim vẫn bay về tổ cuối ngy.
 Ta vẫn đi tm một cht chiều nay

Một cht cỏ thơm nồng vai o.

Ny em c biết chăng?

Nụ hn vương mầu l cỏ.

Tnh yu ấm suốt ma di,

Cn in dấu trn cỏ tươi.

Cỏ thơm ơi! Xanh tc em,

Xanh mắt em, xanh cả mi con gi.

Em ở đu? Cỏ xanh như đ mong chờ.

V cht gi vẩn vơ,

 Ồ nụ hn rất thật.

Ny em! Chiều ln đồi cỏ mộng

Nhớ! Cỏ thơm ơi!
 

 

 

Chn Trần

art2all.net