Nguyễn Văn Nho

 

VỀ VỚI CHIỀU RƯNG RƯNG

Để nghe được nhạc, xin download Adobe Flash Player

 

Sáng tác : Nguyễn Văn Nho, 1982,

tác giả tŕnh bày

 

 

 

 

Anh lại về đây em ơi,

ngóng mây trời ḍng sông chiều vắng

bước âm thầm đường xưa lối cỏ

Chờ đ̣ sang sông ...

Hơn một t́nh yêu trôi đi

Lối thiên đường nằm trong mộng ước

Cánh chim trời ngàn tơ trĩu nặng

T́m đâu bến bờ ...

Nhưng dù trời sương băng rơi

Cho dù buồn hơn mưa thu

Cho dầu ta cánh mỏng tơi bời

Và dù đời rong phương phiêu

Ta vẫn cứ như ḍng sông qua mọi bến bờ

Như từng đêm nằm nghe lạnh máu

Như men say ngày mới lên đường ...

Anh lại về đây em ơi,

Tím hoang chiều ngùi thương vạt nắng

Bóng cha già dài trên liếp cải

Lặng hồn rưng rưng

 

Thôi một lần xin quay lưng

Với con đường trần gian định ước

Với thiên đường nằm trong mắt mỏi

Một lần anh van em .

 

 

 

chân trần

 

nhạc

art2all.net