Nguyễn Văn Nho

 

 

Để nghe được nhạc, xin download Adobe Flash Player .

Không nghe được, xin nhấn vào tựa đề để tải về

 

Tiếng Hát Ḍng Sông Đêm

 

 nhạc Nguyễn Văn Nho 1983,

tiếng hát Thanh Trà

 

 

Ai đứng trong tàn khuya

để nghe ḍng sông hát rằng

Có ra đại dương

mới hay đảo hoang từng đêm băo táp

Sương có giăng nhiều thêm, có phai nhàu thêm cơi ḷng

mới yêu đời sống bằng từng cảm thông ...

 

Ai xóa bao lời khuyên

Thả theo cuồng lưu vẫy gọi

để trên đầu non

ngó quanh thời gian

từng cơn nóng khát

Đêm bủa giăng mù phương mới hay rằng

Quê hương chẳng c̣n đâu

chẳng c̣n đâu

 

Chỉ là thiên thu

đi về với bóng

chỉ là miên du

không xứ thanh b́nh

thế gian muôn màu

chỉ là không đâu

chỉ là không đâu

 

Ai đứng trong tàn khuya

để nghe ḍng sông hát rằng

Có ra đại dương

mới hay đảo hoang từng đêm băo táp

Sương có giăng nhiều thêm, có phai nhàu thêm cơi ḷng

mới yêu đời sống bằng từng cảm thông ...

 

 

 

chân trần

art2all.net