TRỞ LẠI D̉NG SÔNG NGÀY HẾT CUỘC

 


Làng bên sông mà ḷng anh không phải nước
Cứ nh́n mây đau đáu chuyện tháng ngày
Cứ lục b́nh mà khóc chuyện đổi thay
Muốn giữ gió trong bàn tay kẽ hở ...

Anh ở đầu nguồn mà cơ hồ luân lạc
Bến bờ kia, vườn hoa nọ xôn xao
Chợt thấy thẹn khi buồn rưng dáng mẹ
Cuối ngày cha rên rỉ bóp chân đau ...

Anh trở về không thấy bóng em đâu
Không thấy cả những ǵ lẽ ra anh phải giữ
Anh cúi xuống, bóng nghiêng chiều tư lự
Sông nhủ cùng anh, rằng đă hết cuộc rồi!

Nguyễn Văn Nho

21 tháng 6, 2016

 

chân trần

art2all.net