BẤT CHỢT MƯA RO

 Gi đuổi nhau ngoi mấy dặm thng
Cơn mưa lm dịu giấc trưa nồng
Ngồi bn am vắng nhn xa ngt
Thơ trỗi ha theo tiếng nhạc lng...
 
Phong trc am, Triều sơn phương, 1997
Nguyễn Văn Nho 

chn trần

art2all.net