DẠ KHÚC TRÊN ĐƯỜNG VỀ

 

NGỎ

 

NHẠC:

DẠ KHÚC TRÊN ĐƯỜNG VỀ

TIẾNG HÁT GỈNG SÔNG ĐÊM

CHIỀU DIỆU VIÊN

TRĂNG KHUYA NẺO VỀ

VỀ VỚI CHIỀU RƯNG RƯNG

ĐƯA EM VỀ TRÊN BAO LỐI VẮNG

HUẾ NHỮNG CHIỀU ĐÔNG

 

PHỤ BẢN 1

THƠ VĂN NHO

HỒN CHIỀU

BÂY GIỜ TÔI HÁT CHO TÔI

 

PHỤ BẢN 2:

THƠ VĂN NHO

HÁT VỚI CỎ HOA CHIỀU

ĐÀ LẠT BUỔI CHIỀU SAU CHÓT

MÀU SƯƠNG CỐ QUẬN

 

 

nguyễn văn nho

chân trần

art2all.net