Nguyễn Văn Nho

 

Chiều Diệu Vin

Để nghe được nhạc, xin download Adobe Flash Player

 

Nhạc v thơ Nguyễn Văn Nho

Tiếng ht Thanh Tr

 

 

 

 

Em ngồi xuống cng ta nghe suối ht

Lời diệu huyền trong mạch đ ru phong

Lời suối kể chuyện thng ngy phiu bạt

Nguồn uyn nguyn dần xa mi khe nương

 

Em ngồi xuống cng ta nghe suối ht

Hồn lắng về khi rừng nhạt my giăng

Từ phiu lng cuốn theo bờ huyễn ảo

Pht ngồi đy ha điệu với Hư khng

 

My ma thu buổi chiều giăng mắc ni

Con bướm vng vẫn nội cỏ đong đưa

Một chiếc l xa cnh rơi xuống cội

Ta về nguồn trong tiếng suối m vang

 

Em ngồi xuống cng ta nghe suối ht

Giữa tịch nhin lng đ vắng phong ba

Em c thấy trong lời ru của suối

Một con đường ẩn hiện ci sương sa ?

 

Em c thấy trong lời ru của suối

Một con đường ẩn hiện ci sương sa ?

 

 

Nguyễn Văn Nho, Huế,

bn suối cha Diệu Vin, 1980,

 

 

 

chn trần

 

art2all.net