Nguyễn Đnh Nim

 

Cần c Adobe Flash Player để nghe được nhạc

Khng nghe được, xin nhấn vo tựa đề để tải về:

 

LY RƯỢU TNH

 

Nhạc  : Nguyễn Đnh Nim

Thơ : Văn Văn

Tiếng ht : Hương Mơ

 

 

 


Tay trong tay dưới trăng vng ng ả
Lầu yu đương cng say đắm bn nhau
Ly rượu tnh thắm mi đến ngn sau
Hy uống đi uống đi em thin đường đi ta
Một trăm năm đu phải l thế kỷ
Một trăm năm đu phải l cuộc đời.
Hy vui đi cn đợi đến bao giờ
Hy ca ln những vần thơ tuyệt diệu
Hy nhảy đi những vũ điệu tuyệt vời. ( lặp lại )
 

Một trăm năm khng l mun thuở
Dưới mộ bia cn cht yu thương ,
Cỏ xanh r phai nhạt nắng m sương ,
Hy nm đi , hy qun đi ni sầu biển khổ ,
Tay trong tay , vui bn nhau thin đường , thin đường đi ta .

 

 

CD Bi ca cho em

chn trần

art2all.net