ng  hữu  hng

 

 

 

 

 

MẸ NHƯ MA XUN CN MI

Nhạc Ng hữu Hng
Ca sĩ n Nam
Ho m Minh Đạo
Thơ Đon Tuyết Thu


Mẹ l ma xun trao cho con hương sắc
Vng tay mẹ đầy che mt cuộc đời con
Lời ru xa xưa ngọt ph sa tnh mẹ
Nui con lớn dần bằng dng sữa yu thương

Năm thng chẳng rộng bằng chở che tay mẹ
Mẹ l ma xun chẳng cạn với tnh đầy
Mỗi bước xun đi xun về như thầm nhắc
Mẹ nng niu con mặc cho thng năm tri

Mẹ l ma xun như ngy đầu năm mới
Cứ nguyện ước rằng mẹ cn mi thanh tn
Con hoi b bỏng trong vng tay tru mến
Ngoi kia xun trn cng tnh mẹ chứa chan

Xin xun cứ về nhuộm xanh mu tc mẹ
Hoa nở ngt hương trn mi mẹ tươi gin
Cho con hạnh phc khi cầm đi tay ấm
Dng lời nguyện cầu tuổi mẹ qu hơn trăm

 

 

art2all.net