ng hữu hng

 

 

Cho Em yu hết ma thu

 

Phỏng thơ : HTNX
Nhạc : Ng hữu Hng
Tiếng ht : Din An.
Ha m : Hồng Biển 

 

C cn khng anh ma thu?
Ma yu l chết sương m
L bay bay đầy sn vắng
Xếp tn anh gọi nắng bng khung

C cn khng anh ma thương?
Ma đong nỗi nhớ hạt buồn
Gi mưa trn vng kỷ niệm
Xt tnh ta một thủơ buồn vương

Sao nơi đy mắt no tun mắt lệ no tun?
Rời nhau ai biết đoạn trường
Từng chiều thả hồn theo gi
Đn ơi sao gẩy mi cung thương?

Cho em yu hết ma thu hết một ma thu!
Cng anh dệt mối tơ sầu
Tương tư ươm mầm xc l
Ma thương ma nhớ về đu?

~~oOo~~

 


Cho Em Yu Hết Ma Thu

Thơ HTNX

C cn khng anh ma thu?
i ma l chết sương m
L bay bay đầy sn vắng
Xếp tn anh gọi nắng bng khung

C cn khng anh ma thương?
Ma đong nỗi nhớ v thường
Mưa bay trn vng kỷ niệm
Tnh ta một thủơ buồn vương

Vẫn cn đy mắt lệ tun
Rời nhau ai biết đoạn trường
Từng chiều gởi hồn theo gi
Đn ơi, đn khảy mi cung thương

Cho em yu hết ma thu
Cng anh dệt mối tơ sầu
Tương tư ươm mầm xc l
Ma thương ma nhớ về đu?

HTNX

 

 

 

art2all.net